• gambar
  • header

Selamat Datang di Website MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 JAKARTA PUSAT. Terima Kasih Kunjungannya

Pilih Data   
Cari Nama     
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
195812011983032002
Dra. Hj. Rend Adrian Wali Kelas 7A
2
195811301987031002
Drs. Izmi, M.Pd
3
196102051990012001
Dwi Nitawati, S.Ag Wali Kelas 8E
4
196407031999031003
Drs. Ahmad Faodhowi, M.Pd MatematikaWakil Bidang Humas dan Sarpras
5
196804281999032001
Haslinda, S.Pd Wali Kelas 7D
6
196801011999032010
Rohil Fitriah, S.Ag Wali Kelas 7E
7
197107142001122002
Wahyuni, S.Pd Wali Kelas 8D
8
196707022002122001
Dra.Hj. Farida Damayanti Wali Kelas 8A
9
196810072005011003
Sarkum Saputra Bimbingan Konseling
10
196602131989022001
Hj. Titi Nurhayati, S.Ag Wali Kelas 9B
11
196904042003121002
Heru Sawitri, S.Ag. M.Pd.I Wakil Kepala Bidang Kesiswaan
12
197401162003122003
Siti Suryawati, S.Pd Wali Kelas 7C
13
196505252003121001
Raswad, M.Pd Wali Kelas 8B
14
196801252003121001
Muhammad Abdul Haris, M.Pd.I Pembina Pramuka
15
196407082003122001
Dra. Nurtipah, M.Pd
16
196906152003122001
Delva Hanim, S.Pd Wali Kelas 8F
17
197408062005012006
Shalli Kusumawati, M.Pd
18
197208282005012001
Evi Sudaryanti, M.Pd Wakil Kepala Bidang Kurikulum
19
197812102003122004
Hj. Irma Surani, S.Pd Wali Kelas 8C
20
197212142003121001
Muhamad, S.Ag